+31 (0)20 611 31 33 brunschwig@brunschwig.nl

Privacy Statement

Brunschwig Chemie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens van de klanten strikt vertrouwelijk worden behandeld. Brunschwig Chemie bewaart uitsluitend gegevens die de klant zelf verstrekt bij een informatie aanvraag via de site, zoals NAW-, en bedrijfsgegevens. Brunschwig Chemie gebruikt deze gegevens uitsluitend om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Brunschwig Chemie zal deze gegevens in geen geval ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van die gevallen waarin dit wettelijk verplicht is.

Brunschwig Chemie kan de verkregen gegevens gebruiken om (gepersonaliseerde) aanbiedingen te doen en/of nieuwsbrieven en andere relevante informatie te verstrekken. Alle bestellingen die de klant via de website doet, zullen op naam worden geregistreerd en gedurende een bepaalde periode worden bewaard. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Brunschwig Chemie hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is voor de aard van de te beschermen gegevens.

Op verzoek van de klant zal Brunschwig Chemie een overzicht verstrekken van de gegevens die van deze klant zijn bewaard.